Sekání trávy

Sekání trávy v Plzni a jejím širokém okolí se věnujeme několik let. Sekáme jak udržované zahrady, tak jsme schopni také „vyčistit“ zarostlé a zanedbané, neudržované zahrady, dvory a to včetně odstranění nepotřebných stromů a křovisek.

Cena práce není ovlivněna čase, ale plochou a stavem travníků. Cenu vám oznámíme předem, po předchozím prohlédnutí sekaného místa . Doprava na místo sekání je v okolí Bučí(Plzeň - sever) do 20 km zdarma (při minimální sekané ploše 1 000 m2). Na větší vzdálenosti si účtujeme 15 Kč/km. Nakládku a vykládku strojů neúčtujeme. Na vaše přání zajisíme i odvoz posekané trávy, popřípadě dřevin apod. Pro stálé zákazníky máme slevy. Udržovaný trávník se lépe udržuje i nám a proto se to odráží i do ceny.

K sekání používáme profesionální techniku.